Thứ Ba, Tháng Một 21, 2020
Home Phát Triển Kỹ Năng Kỹ Năng Học Tập

Kỹ Năng Học Tập

Kỹ năng học tập. Về cơ bản nhất, nó có nghĩa là cởi mở với những trải nghiệm và ý tưởng mới, và cho phép bản thân phát triển từ những gì chúng ta gặp phải trên thế giới.

 

 

 

Lê Anh Nam

- Advertisement -

Bài viết phổ biến

Demo