Kỹ Năng Cá Nhân Archive

0

KHỞI NGHIỆP – Mười Bước Lập Kế Hoạch Cho Một Startup

Sống Làm Người Phải, Phải Biết Lựa Chọn Phải Biết Cách Buông Bỏ. Cổ Nhân Xưa Dạy, Luôn Hành Động Dưới Sự Chỉ Dẫn
0

TƯ DUY SÁNG TẠO LÀ GÌ, KỸ NĂNG TƯ DUY SÁNG TẠO

Tư duy sáng tạo là cốt lõi cho sự phát triển của xã hội hiện đại. Nhờ vào tư duy sáng tạo mà con
0

TỰ TIN LÀ GÌ, LÀM THẾ NÀO ĐỂ TỰ TIN HƠN VÀ LÀM GÌ ĐỂ RÈN LUYỆN TỰ TIN

Kỹ Năng Lãnh Đạo, Những Kỹ Năng Quản Lý Điều Hành Quan Trọng Nhất. Kỹ Năng Giao Tiếp Cơ Bản, Kỹ Năng Mềm Trong
0

Kỹ Năng Học Tập – Những Kỹ Năng Học Tập Cần Thiết

Hầu Hết Mọi Hành Động Chúng Ta Thực Hiện Bây Giờ Là Kết Quả Của Việc Học Trước Đây. Kỹ Năng Học Tập Hiệu
2

Kỹ Năng Giao Tiếp Cơ Bản, Kỹ Năng Mềm Trong Cuộc Sống

Kỹ năng giao tiếp là những kỹ năng chúng ta sử dụng hàng ngày khi chúng ta giao tiếp và tương tác với người
0

Kỹ Năng Sống – Kỹ Năng Cá Nhân, Tức Giận Là Gì, Kiểm Soát Sự Tức Giận

Kỹ Năng Sống – Phần Kỹ năng cá nhân của chúng tôi chứa một loạt các chủ đề quan trọng để giúp bạn làm