Câu Chuyện Cảm Động Archive

0

Bằng Tất Cả Sự Chân Thành, Xin Hãy Yêu Nhau Đến Khi Nào Còn Có Thể

Bằng Tất Cả Sự Chân Thành, Xin Hãy Yêu Nhau Đến Khi Nào Còn Có Thể. Hãy Nắm Tay Nhau Và Cùng Đi Đến
0

Đàn Ông Có Bản Lĩnh, Trong Đầu Không Bao Giờ Có Hai Từ Thất Bại

Đàn Ông Có Bản Lĩnh, Trong Không Bao Giờ Có Hai Từ Thất Bại. Cho Dù Trong Giấc Mơ Hay Trong Ý nghĩ  
0

Phẩm Tiết Không Có Thì Vẻ Ngoài Có Đẹp Đến Mấy Cũng Bằng Thừa

Phẩm Tiết Không Có Thì Vẻ Ngoài Có Đẹp Đến Mấy Cũng Bằng Thừa. Phụ nữ xưa đều rất quan trọng việc giữ gìn